Saturday 18 May 2024 12:15
Schatting vastgoed

Schatting van vastgoed en schattingsverslag

"Het belangrijkste gegeven bij elke vastgoedtransactie is de bepaling van de juiste waarde. De kostprijs van onze Specialist Vastgoed-Econonoom verdient u gegarandeerd in veelvoud terug!"

Een schatting of beter een 'waardebepaling' van vastgoed is expertenwerk. Bij een waardebepaling moet een onderscheid gemaakt worden tussen 'de waarde' van het vastgoed en 'de prijs' van het vastgoed. Ook al lijken beiden hetzelfde, toch is dit zelden het geval.

Bij Certilux wordt de schatting uitgevoerd door een 'Master in de economie met een specialisatie in de vastgoedsector'. De waarde van een vastgoed wordt steeds 'berekend' aan de hand van diverse methodes en is afhankelijk van vele diverse parameters. Dit mag niet verward worden met de vele 'gratis' schattingen die aangeboden worden. Een ernstige berekening en verwerking neemt snel tot een volledige werkdag in beslag. Bovendien zal een omstandig verslag opgemaakt worden, met de beschrijving en foto's van het vastgoed. Bij Certilux kan u rekenen op een professionele en ernstige schatting.

Redenen van een schatting

Een waardebepaling kan plaatsvinden om diverse redenen:

 • Vrije verkoop van een woning of pand: bepaling van een objectieve venale verkoopwaarde
 • Gedwongen verkoop van een woning of pand
 • Huurwaarde: het bepalen van de (ver)huurwaarde van een woning, handelspand, bedrijf of ander vastgoed
 • Verzekeringswaarde
 • Waarde na werken
 • Hypotheekwaarborg
 • In het kader van erfenissen (nalatenschaplen)
 • In gerechterlijke dossiers

Bepaling van de te schatten waarde

Bij een schatting kunnen de volgende waarden geschat worden:

 • Vrije verkoopwaarde (waarde bij verkoop uit de hand): De venale waarde, verkoopwaarde uit de hand, of veilbare waarde van een goed is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor dat goed als het met voldoende publiciteit op de markt wordt aangeboden. Bij de bepaling van deze waarde wordt rekening gehouden met de aard en bestemming van het goed en met de vastgoedmarkt van de streek.
 • Gedwongen verkoopwaarde
 • Waarde bij openbare verkoop
 • Verzekeringswaarde
 • Huurwaarde
 • Waarde na werken