Saturday 22 June 2024 06:11
Rioolkeuring

Rioolkeuring (Verplichte keuring voor private waterafvoer)

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

• vóór de eerste ingebruikname
• bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
• na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
• bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).