Saturday 22 June 2024 05:34
Elektriciteitskeuring

Keuring bovengrondse en ondergrondse mazouttank

Deze keuring is verplicht voor indienststelling. Daarnaast moeten particuliere ondergrondse stookolietanks tot 5000 liter periodiek gekeurd worden. De termijn is afhankelijk van het materiaal van de buitenwand en de manier van plaatsen. De controle van een ondergrondse tank moet om de 5 jaar herhaald worden. Voor een bovengrondse tank die al eerder gekeurd is, moet er geen herkeuring meer uitgevoerd worden

Onze werkwijze

1. De leveringstermijn bedraagt 7 tot 14 dagen.Heeft u sneller een keuring nodig, neem dan ook contact op om te vernemen wat de mogelijkheden zijn.
2. Indien u online bestelt, nemen we zeer spoedig met u contact op om een afspraak vast te leggen. U krijgt een e-mail met de bevestiging van uw afspraak.
3 Aan deze e-mail hangt ook de factuur. U dient deze factuur te voldoen alvorens het verslag afgeleverd wordt. Om veiligheidsredenen worden contante betalingen niet aanvaard.
4. Het keuringsverslag wordt geleverd per e-mail.

Wat moet bij de keuring aanwezig zijn?

Tijdens de keuring moeten volgende elementen aanwezig zijn:

- het reservoir
- de leidingen en verbindingen
- de overvulbeveiliging
- eventueel het lekdetectiesysteem of de inkuiping voor bovengrondse tanks

Hoe gebeurt de keuring ?

Visuele controle van de stookolietank met inbegrip van de overvulbeveiliging, lekdetectie, inkuiping, eventueel de kathodische bescherming, dichtheidsbeproeving en verontreiniging buiten het reservoir. Na de controle door een erkend technicus brengt deze een groene dop of kenplaat aan waarop zijn erkenningsnummer, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan. U ontvangt tevens een conformiteitsattest van controle.