Tuesday 16 July 2024 07:06
energieprestatiecertificaat

 

EPC bij verkoop of verhuur van een woning

 

Prijzen 21% BTW en alle kosten ingebrepen

Superpromoties bij Certilux ! Geniet nu van onze kortingen!

 

 
Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Studio
€ 375€ 295
€ 375€ 295
€ 375€ 295
Appartement
€ 375€ 295
€ 375€ 295
€ 375€ 295
Duplex Appartement
€ 375€ 295
€ 475€ 400
€ 475€ 400
Triplex Appartement
€ 430€ 325
€ 485€ 410
€ 485€ 410
Gesloten bebouwing
€ 430€ 325
€ 485€ 410
€ 485€ 410
Halfopen bebouwing
€ 440€ 340
€ 515€ 435
€ 515€ 435
Vrijstaande woning
€ 470€ 370
€ 565€ 465
€ 565€ 465
Grote woning *
€ 605€ 505
€ 750€ 625
€ 750€ 625

* Een grote woning is een woning met een bewoonbare oppervlakte van 250 m² of meer. Dit betreft meestal zeer grote villa's. Tot de bewoonbare oppervlakte behoren alle oppervlaktes van het woongedeelte, inclusief ingerichte en/of geïsoleerde zolders. Losstaande garages, hangars, bedrijfsgebouwen of andere constructies worden hierbij niet meegerekend. Bij twijfel kiest u voor de goedkoopste optie. Desgevallend zullen wij dit na het plaatsbezoek corrigeren.

Bestellen?

Onze werkwijze

 

U kan uw bestelling online ingeven. Er wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van het plaatsbezoek. Hulp nodig met het invulformulier of toch liever telefonisch bestellen? Bel dan 053 430 430 dagelijks tussen 8 en 18 uur.

Aansluitend op het vastleggen van de afspraak, ontvangt u een e-mail ter bevestging van de afspraak met de digitale versie van uw factuur in bijlage. Het factuurbedrag kan per overschrijving voldaan worden, u hoeft dus niet online te betalen via onze website.

De levering gebeurt zowel digitaal (per e-mail indien beschikbaar), als op papier (per post) binnen de 48 uur na het plaatsbezoek.

Bij verkoop van uw woning heeft u mogelijks ook een elektriciteitskeuring nodig. In dat geval bestelt u best een voordelig Combipakket: EPC + elektriciteitskeuring.

 

Wat is een EPC of energieprestatiecertificaat ?

 

Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. De energiescore wordt berekend op grond van de eigenschappen van de woning, zoals de aanwezigheid en kwaliteit van isolerende materialen, de zuinigheid van installaties en de aanwezigheid energiezuinige technieken (zoals zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp,...). Omdat de energiescore het energieverbruik per vierkante meter woonoppervlak per jaar weergeeft zijn woningen (groot en klein) goed met elkaar te vergelijken.

Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn informatief en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden. Enkel erkende energiedeskundigen mogen zo een EPC opmaken. De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. Bij verhuur wordt het certificaat overhandigd aan de verhuurder (en krijgt de huurder een kopij van de verhuurder). Bij verkoop van de woning wordt het EPC aan de nieuwe eigenaar overhandigd. Het EPC is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.

 

Welke gebouwen moeten van een EPC voorzien worden ?

 

Een EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio... . Een wooneenheid wordt gedefineerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

 

Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat ?

 

Zodra u uw bestelling geplaatst heeft neemt de energiedeskundige binnen de 24 uur met u telefonisch contact op om een afspraak te maken om de woning te inspecteren. Ter plaatse inspecteert hij/zij het dak, de muren, de vloer, de ramen en deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie's. Hij volgt hierbij het inspectieprotocol dat werd opgesteld door het Vlaams Energie Agentshap (VEA). De deskundige mag geen destructief onderzoek doen (hij mag bijvoorbeeld geen gaten boren), alles gebeurt op het zicht. De inspectie terplekke duurt gemiddeld 45 minuten.

 

Wanneer kan de energiedeskundige langskomen & moet ik daarvoor aanwezig zijn ?

 

De inspectie kan overdag en 's avonds, alsook tijdens de weekends, plaatsvinden. Er is best iemand aanwezig, maar dat hoeft u niet persoonlijk te zijn. Concrete afspraken worden gemaakt op het ogenblik van het vastleggen van het moment van inspectie. Met vastgoedmakelaars en notarissen kunnen afspraken gemaakt worden om de sleutels af te halen en terug te bezorgen op kantoor.

 

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken ?

 

Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten. Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

  • het lastenboek
  • originele facturen van een geregistreerd aannemer
  • originele facturen van bouwmaterialen
  • originele facturen van verwarmingsinstallaties
  • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
  • 'as built'-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect oorspronkelijk ontworpen had.
  • vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten
  • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
  • een EPB-aangifte
  • subsidieaanvragen Vlaamse overheid

 

Krijg ik het certificaat onmiddellijk ter plaatse ?

 

Neen, dat is ook onmogelijk want de energiedeskundige zal al op zijn bureel alle verzamelde gegevens moeten inbrengen in de online certificatiesoftware, om het kengetal te berekenen en het EPC op te maken.

 

Moet ik de energiedeskundige betalen op het ogenblik dat deze aan huis komt?

 

Neen, op het ogenblik dat u de bestelling geplaatst heeft zal u onmiddellijk een factuur ontvangen. U dient het verschuldigde bedrag over te schrijven op het vermelde rekeningnummer. Het EPC zal u pas overhandigd worden op het ogenblik dat de factuur voldaan is.

 

Wat is de leveringstermijn ?

 

Standaard zal de leveringstermijn tussen de 3 en de 14 dagen bedragen. Indien gewenst kan de klant ook sneller het EPC ontvangen.

 

Hoe lang is een energieprestatiecertificaat geldig ?

 

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.

 

Wat gebeurt er met het certificaat wanneer ik mijn woning verkoop of verhuur ?

 

In geval van verkoop wordt het EPC aan de nieuwe eigenaar overgedragen. In geval van verhuur zal de huurder een kopij van het EPC krijgen.

 

Wanneer ik aanpassingen gedaan heb aan mijn woning, moet ik dan een nieuw certificaat laten opstellen ?

 

Neen, zolang het certificaat geldig is moet u geen nieuw certificaat laten opstellen. Wanneer inmiddels in de woning maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, het aanbrengen van dakisolatie, het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie, het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, ... dan heeft u er wel baat bij een nieuw attest te laten opmaken. Het resultaat zal immers beter zijn.

 

Ik heb een recente woning en beschik reeds over een energieprestatiecertificaat van bij de nieuwbouw. Moet ik een nieuw certificaat laten opstellen ?

 

Neen, indien de woning recent werd gebouwd waardoor reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is, zijnde 10 jaar.

 

In welke gevallen is geen EPC noodzakelijk ?

 

Gebouwen die niet verwarmd worden ten behoeve van mensen, hebben geen EPC nodig. Onder geen verwarming wordt de afwezigheid van een vast opwekkings- of afgiftesysteem verstaan. Wanneer de verwarming defect of niet aangesloten is, is er voor deze wooneenheid wel een EPC nodig bij verkoop of verhuur.

Bij woningen die onbewoonbaar verklaard zijn door de burgemeester, woningen met een gewoon huurcontract korter dan 2 maanden en onteigeningen via het aankoopcomité is er geen certificaat bij verkoop of verhuur vereist.

Enkel in bovenstaande gevallen is er geen EPC vereist. Een woning die ongeschikt bevonden is, valt dus wel onder de verplichting.

 

Moet ik voor de verhuring van mijn vakantiewoning of - appartement ook een EPC hebben?

 

De Vlaamse Regering heeft principieel beslist dat een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden enkel dient opgemaakt te worden:

- in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden.
- in het geval van woninghuur (woninghuur is van toepassing op een woning die voor de huurder zijn hoofdverblijfplaats is).

Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

 

Kan ik het EPC aftrekken van mijn belastingen?

 

Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingaangifte.

 

Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?

 

De overheid legt hier geen regelgeving op.

 

Is het EPC dat bij nieuwbouw afgeleverd wordt, hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoop en verhuur van bestaande woningen?

 

Neen. Het EPC bij nieuwbouw en grote verbouwingen bevat andere gegevens dan het EPC bij verkoop en verhuur en het ziet er ook anders uit. Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw en verbouwingen kan wel gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de nieuwgebouwde of verbouwde woning. Als u dus een EPC voor nieuwbouw gekregen hebt, dan kan u dat EPC ook gebruiken wannneer u uw woning later wil verhuren of verkopen (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar) en hoeft u geen nieuw te laten maken.