Tuesday 16 July 2024 09:00
Aardgaskeuringkeuring

Certilux N°1 in Keuring Van Aardgasinstallaties!

 

Onze werkwijze

 

 • U kan online bestellen of telefonisch via het nummer 053 430 430 dagelijks van 8 tot 18 uur.
 • Bij online bestelling nemen we zeer spoedig met u contact op om een afspraak vast te leggen.
 • U krijgt een e-mail met de bevestiging van uw afspraak. Aan deze e-mail hangt ook de factuur.
 • Het keuringsverslag wordt geleverd op papier én digitaal (per e-mail).
 • U dient deze factuur te voldoen alvorens het verslag afgeleverd wordt. Indien u het keuringsverslag ter plaatse wil ontvangen, dient u het factuurbedrag minstens 2 werkdagen op voorhand over te schrijven. Om veiligheidsredenen worden contante betalingen niet aanvaard. Indien u de betaling pas na de keuring wil uitvoeren, wordt het verslag per post en e-mail opgestuurd zodra de betaling bij ons geregistreerd werd.

 

Wat moet bij de keuring aanwezig zijn?

 

Tijdens de keuring moeten volgende elementen aanwezig zijn:

 • Het isometisch schema.
 • De leidingen en verbindingen.
 • De verbruikstoestellen.
 • De schoorsteenaansluiting en de schoorsteen (indien noodzakelijk).
 • De uitmonding van het verbruikstoestel.
 • Luchtaanvoer en -afvoer (indien noodzakelijk).
 • De leidingen moeten zichtbaar en/of bereikbaar zijn.
 • Er moet een meetpunt aanwezig zijn waarop de testinstallatie aangesloten kan worden (T-stuk met kraan en stop).
 •  

  Hoe gebeurt de keuring ?

   

  Tijdens de keuring wordt nagegaan of de installatie conform de geldende normen uitgevoerd is. Er wordt een visuele controle gedaan van de toevoer van de verbrandingslucht, de afvoer van de verbrandingsproducten, leidingen, de manier waarop buizen verbonden zijn, de manier van plaatsing, de verbinding van het toestel met de binnenleiding en een dichtheidsproef.

  Na de controle en goedkeuring ontvangt de aanvrager het attest dat nodig is voor het openzetten van de gasmeter.